Browsing All posts tagged under »Sơn Nam«

Sơn Nam, Việt Nam

Tháng Tám 27, 2011 by

0

Đặng Tiến Nguồn: Lý luận Văn học Sơn Nam nhà văn, tác gia hàng đầu trong nền văn học Việt Nam đương đại, qua đời trưa xế ngày 13 tháng 8, 2008, hưởng thọ 82 tuổi. Báo chí loan tin thường gọi ông là nhà văn Nam Bộ, vô hình trung, giới hạn tầm cỡ… [Read more…]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 53 other followers