Browsing All posts tagged under »plato«

Triết lý chính trị – xã hội và pháp luật

Tháng Tám 29, 2011 by

0

Nguồn: bantinsom.com (theo chungta) Có thể nói quá trình phát triển của loại hình triết học chính trị, xã hội và pháp lý theo truyền thống văn minh phương Tây đã bặt nguồn từ thời Plato(1). Ngay từ thời đại ấy, các triết gia đã tìm cách xác định bản chất và ý nghĩa của… [Read more…]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 53 other followers