Browsing All posts tagged under »phạm quỳnh«

Phạm Quỳnh và quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

Tháng Tám 14, 2011 by

0

Vương Trí Nhàn I Từ Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch qua Phan Chu Trinh và các nhà nho hoạt động cho Ðông Kinh Nghĩa Thục, trong giới trí thức – thường gọi là các sĩ phu – của nước ta cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thấy nổi lên một loạt người… [Read more…]

Nhà văn hóa Phạm Quỳnh – Kỳ II

Tháng Tám 9, 2011 by

0

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba PHÍA TRƯỚC: Trong chủ số vừa qua, PHÍA TRƯỚC giới thiệu đến quý độc giả nhà văn hoá Phạm Quỳnh, người đi đầu trong việc góp phần quảng bá chữ Quốc ngữ. Ông đã sử dụng chữ Việt thay vì chữ Nho hoặc Pháp ngữ để viết các bài nghiên cứu,… [Read more…]

Nhà văn hóa Phạm Quỳnh – TCPT số 47

Tháng Bảy 8, 2011 by

0

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba PHÍA TRƯỚC: Trong chủ đề này, PHÍA TRƯỚC giới thiệu đến quý độc giả nhà văn hoá Phạm Quỳnh, người đi đầu trong việc góp phần quảng bá chữ Quốc ngữ. Ông đã sử dụng chữ Việt thay vì chữ Nho hoặc Pháp ngữ để viết các bài nghiên cứu, khảo… [Read more…]

Những ngộ nhận về văn chương – Nhà văn, anh là ai? – TCPT số 47

Tháng Bảy 6, 2011 by

1

Linh Sơn Phía Trước: “Nhà văn khác với các phóng viên báo chí, nhà văn không đi săn tin. Nhà văn không phải là nhà sử học không cần ghi chép các sự kiện một cách có hệ thống. Anh ta cũng không nên bị một lý luận nào áp đặt trong đầu, dựa hơi… [Read more…]

TCPT47 – NHỮNG TƯ TƯỞNG CANH TÂN BỊ LÃNG QUÊN

Tháng Bảy 2, 2011 by

0

TCPT47 – Những tư tưởng canh tân bị lãng quên Download TCPT47 – Bản in (5.2MB) Download TCPT47 – Bản thường (3.2MB) Download TCPT47 – Bản mini (2.2MB)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers