Browsing All posts tagged under »Linh Sơn«

Không nên lạm dụng phương pháp trực quan trong dạy Văn

Tháng Tám 26, 2011 by

0

Linh Sơn, TCPT số 48 Trong vài năm trở lại đây, dùng trực quan trong dạy học là một trong những phương pháp được khuyến khích vận dụng rất phổ biến. Người ta xem nó và dạy học hợp tác (cho học sinh thảo luận nhóm) là hai phương pháp dạy học tiên tiến không… [Read more…]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 53 other followers