Browsing All posts tagged under »bùi văn nam sơn«

Lý tưởng giáo dục Humboldt: Mô hình hay huyền thoại?

Tháng Bảy 21, 2011 by

0

Bùi Văn Nam Sơn Yếu tố trung tâm trong triết lý giáo dục của Humboldt là việc đào luyện nhân cách một cách toàn diện và khuyến khích phát triển cá tính thông qua việc đào tạo (văn hóa) tổng quát. Lý thuyết giáo dục tân-nhân bản này kiên quyết không nhượng bộ trước áp… [Read more…]

Socrates và nghệ thuật đối thoại

Tháng Bảy 8, 2011 by

0

Bùi Văn Nam Sơn Ông là người thầy của phương pháp làm triết học và khoa học. Hơn thế, ông là tượng đài lẫm liệt của nhân cách: nhân cách của người trí thức đích thực. Vậy là, ngay từ buổi bình minh của triết học, phương Tây đã được thừa hưởng hai bảo vật… [Read more…]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 53 other followers