Giới thiệu

Tạp Chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC là tạp chí Việt Nam hoạt động dựa trên quyền tự do báo chí và quy ước báo chí quốc tế.

Đối tượng:

•   Tất cả tầng lớp, thành thành phần trong xã hội, đặc biệt là thanh niên trong và ngoài nước quan tâm đến các giá trị dân tộc, quan tâm đến tình hình đất nước trong mọi lãnh vực.

•   Những tri thức trẻ thích viết lách, phản biện và chia sẻ quan điểm của mình.

Mục đích:

Chia sẻ thông tin trung thực: Chia sẻ thông tin trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt nhằm mang lại góc nhìn hiện đại, không bị gò bó, không thành kiến. Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC luôn khuyến khích các thông tin trung thực qua các hình thức:

- Đọc, viết, trao đổi, giới thiệu, tranh luận, phản biện;

- Khuyến khích chia sẻ các giá trị văn hóa, xã hội, chính trị;

- Cổ vũ những bài viết, thông tin chia sẻ những truyền thống, văn hóa dân tộc cùng với những giá trị về tự do, dân chủ, dân quyền.

Phát huy sự sáng tạo: Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC khuyến khích những suy nghĩ, tư tưởng tự do cá nhân trên cơ sở lấy sự thật văn hóa dân tộc làm gốc, vì sự sáng tạo – đặc biệt là sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật – là căn nguyên phát triển của mỗi con người và xã hội.

Nâng cao ý thức cá nhân và cộng đồng: Xã hội văn minh bắt đầu từ những con người văn minh, PHÍA TRƯỚC chia sẻ những suy nghĩ và cách sống đúng đắn, có trách nhiệm, tích cực, độc lập trong tư duy và nâng cao nhận thức cá nhân về dân chủ, dân quyền.

Hướng về phía trước: Hướng thanh niên có cách nhìn mới, đúng mực, cởi mở, và toàn diện về những giá trị văn hóa-lịch sử, cũng như tình hình đất nước từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Tự do cung cấp cho thanh niên những nền tảng, cơ sở vững chắc để có những nhận thức và hành động đúng đắn cho tương lai dân tộc.

Nội dung:

•   Bao gồm các mảng chính: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa-Nghệ thuật, Đời sống-Xã hội, Lịch sử, Khoa học-Kỹ thuật, Văn học-Bình luận.

•   Hướng đến sự linh động, gần gũi dễ hiểu, với cách thể hiện trẻ nhưng có chiều sâu.

•   Trình bày mọi ý tưởng, thông tin đa chiều.

•   Trải rộng trên khắp trên các vấn đề của xã hội.

Đội ngũ:

•   Gồm những sinh viên, học sinh, thanh niên, trí thức trẻ trong và ngoài nước Việt Nam.

•   Các nhà báo tự do trong và ngoài nước.

Tiêu chí:

Với tinh thần “Ngòi bút của tri thức và Tinh thần của tuổi trẻ”, Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC hoạt động trên cơ sở chia sẻ và tôn trọng sự thật, không xuyên tạc hay đả phá bất  cứ một cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào.

Ban Biên Tập:

  • Tổng Biên tập: Việt Quốc
  • Phó Tổng Biên tập: Võ Thụy Nhu
  • Biên tập viên: Nguyên Ân, Hồng Phúc, Hoàng Lan, Ngọc Cầm, Đặng Khương, Đông A
  • Cộng tác viên: Elbi, Thái Sơn, Huỳnh Thục Vy, Tín Nghĩa, DBTT, Linh Sơn, Huỳnh Trọng Hiếu, Miên Thy, Nhất Nam, Định Tường, Hiền Lương, Ngọc Trâm, Quế Minh
  • Thiết kế & Trình bày: Hậu Phú, Thanh Phong, Tín Nghĩa, Mai Khôi 
  • Quảng cáo: Quốc Bình
  • Website: Kế Vũ, Thanh Phong


Scridb filter

%d bloggers like this: