Cộng tác

QUY ƯỚC CỘNG TÁC VIÊN

Bản Quy ước giữa Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC và cộng tác viên:

Cộng tác viên

Điều 1: Cộng tác viên là những người tình nguyện gửi bài viết với đề tài tự chọn dưới một bút danh.

Điều 2: Cộng tác viên không được xem như là nhân viên chính thức của tạp chí nên không có những quyền lợi và nghĩa vụ với tạp chí ngoài bản quy ước này.

Điều 3: Bản quy ước này không phải là một hợp đồng giữa cộng tác viên và tạp chí trong bất kỳ trường hợp nào hay dưới bất cứ hình thức gì.

Điều 4: Cộng tác viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về luật bản quyền với các phần trích dẫn, sưu tập trong bài viết.

Điều 5: Cộng tác viên cần chú thích rõ ràng các nguồn tư liệu, sưu tầm, trích dẫn đã sử dụng phía dưới bài viết khi gửi bài về cho tạp chí.

Điều 6: Tạp chí có toàn quyền cắt, biên tập và duyệt bài viết; cũng như chấp nhận hoặc từ chối đăng bài của cộng tác viên.

Nội dung và hình thức bài viết

Điều 7: Tạp chí không áp đặt tư tưởng cho cộng tác viên nhưng nội dung bài viết phải thể hiện tính văn minh và văn hoá. Nội dung bài viết có thể bao gồm các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, lịch sử của Việt Nam.

Điều 8: Hiện tại Tạp chí không nhận những bài viết bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt (trừ khi bài viết đã được dịch ra tiếng Việt). Bài viết phải được viết bằng tiếng Việt có dấu.

Nhuận bút và bản quyền

Điều 9: Để được nhận nhuận bút, bài viết được đăng phải là sản phẩm của chính cộng tác viên và chưa được đăng tải trên một cơ quan ngôn luận nào, kể cả trang web, blog…

Điều 10: Tạp chí cam kết trả nhuận bút cho các bài viết mang tính nghiên cứu, phân tích hay phóng sự đặc biệt, dựa trên cơ sở chất lượng (những bài chất lượng được trả đến $30 USD/bài). Các bài bình luận, ý kiến, quan điểm hoặc tin tức Phía Trước sẽ nhận đăng tại trang www.phiatruoc.info nhưng sẽ không có nhuận bút.

Điều 11: Nhuận bút trả cho cộng tác viên bao gồm bản quyền của bài viết. Sau khi bài viết được đăng, nếu cộng tác viên muốn đăng lại trên các các cơ quan truyền thông khác, vẫn phải trích dẫn nguồn từ Tạp chí.

Điều 12: Trong thời hạn ba tuần kể từ ngày gửi bài, nếu cộng tác viên vẫn chưa nhận được hồi âm hay nhuận bút từ phía tạp chí, bài viết xem như không được đăng.

Các vấn đề khác

Điều 13: Do việc gửi và nhận bài phần lớn thực hiện qua thư điện tử (email) và có thể nảy sinh những vấn đề kỹ thuật gây thất lạc, nên khi gửi bài bằng thư điện tử, cộng tác viên sẽ nhận được thư trả lời tự động xác nhận bài viết đã đến tạp chí. Nếu cộng tác viên không nhận được thư này nghĩa là bài viết vẫn chưa đến hòm thư điện tử của tạp chí contact.phiatruoc@gmail.com

Điều 14: Cách thức chi trả nhuận bút bao gồm:

  • Chuyển khoản qua ngân hàng: cộng tác viên cung cấp cho tạp chí số tài khoản ngân hàng để được thanh toán.
  • Gửi qua bưu điện: cộng tác viên cung cấp cho tạp chí địa chỉ chính xác, tên họ người nhận (tên thật không phải bút danh) để tạp chí gửi nhuận bút. Trong trường hợp này nhuận bút sẽ được gửi bằng thư bảo đảm với chữ ký của người nhận.
  • Các cách khác: cộng tác viên vui lòng liên lạc bằng thư điện tử với tạp chí để thỏa thuận cụ thể phương thức thanh toán.

Điều 15: Cộng tác viên gửi bài về cho tạp chí đồng nghĩa với việc đã đọc và chấp thuận bản quy ước này.

Ban Biên Tập
Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC
http://phiatruoc.info
contact.phiatruoc@gmail.com

Scridb filter

%d bloggers like this: