Hội họa Việt Nam đương đại

Trích từ Đông tác Giao lưu

Một số tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam đương đại được trưng bày trong Triển lãm Art Vietnam Gallery, Hanoi đang gây được sự chú ý thực sự của giới phê bình Mỹ thuật và công chúng hâm mộ hội họa nước nhà.

Artist’s Romance by Nguyen Van Phuc

Freedom by Truong Tan

Lotus Viololin by Nguyen Nghia Cuong

Sister III by Nguyen Quang Huy

The Inner World III by Dinh Y Nhi

The Sadness V by Ly Tran Quynh Giang


The Time
by Dinh Thi Tham Poong


Thinking
by Ha Tri Hieu


What Smile
by Nguyen Nghia Cuong

Scridb filterRelated Posts