Bạn có đi bầu đại biểu Quốc hội vào ngày 22/5/2011 không?

Posted on Tháng Tư 27, 2011 by

4


Share Twitter & Facebook: http://poll.fm/f/2xuh6

Xem cập nhật kết quả ngày 21.05.2011.

Xem các ý kiến trong số báo TCPT45 – Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2011 tại trang www.phiatruoc.info.

Posted in: Tin tức